naglowek
lina

MENU

      polski      angielski
WIZUALIZACJA
    W celu umożliwienia użytkownikowi prostego zarządzania systemem automatyki, przeglądu i modyfikacji parametrów oraz pełnego obrazu pracy, szybkiej diagnostyki i archiwizacji danych, jesteśmy w stanie zaoferować naszym Klientom różnorodne rozwiązania bazujące na systemach wizualizacji SCADA zarówno w formie rozbudowanych aplikacji z wykorzystaniem komputera, jak również na panelach operatorskich tekstowych i graficznych.
    Zastosowanie wizualizacji i nadzoru nad procesem produkcji pozwala na dalszą poprawę procesu i obniżenie kosztów. Bardzo pomocnymi mogą okazać się zarówno raporty, zarchiwizowane przebiegi mierzonych parametrów przedstawione w wygodnej formie w postaci wykresów, jak również zachowane wszystkie stany alarmowe.
    System wizualizacji umożliwia rejestrację i bieżącą obserwację wszelakich parametrów odczytów analogowych oraz innych urządzeń. Wyniki pomiarów przedstawione są w postaci liczbowej, graficznej - wskaźników słupkowych, wykresów, umożliwia ponadto sygnalizację stanów alarmowych - przekroczenia wartości granicznych parametrów, nieprawidłowości działania urządzeń sterujących oraz błędów transmisji. Wszystkie ustawienia i bieżące wartości parametrów oraz komunikaty alarmowe są archiwizowane. W oparciu o dane bieżące i archiwalne generowane są raporty, które mogą być drukowane.
    Co bardzo istotne, systemy wizualizacji dają możliwość rozproszonego sterowania procesem sterowania z kilku stanowisk operatorskich.

    Wykonując systemy wizualizacji korzystamy głównie z poniższych programów:
 • ASIX firmy ASKOM,
 • WinCC firmy Siemens.
Wykorzystujemy najczęściej panele operatorskie poniższych firm:
 • szeroką gamę produktów HMI firmy Siemens,
 • PRO Face,
 • ESA,
 • inne modele wg życzeń klienta,
Podsumowując, stosowanie systemu wizualizacji umożliwia:
 • czytelną wizualizację procesów technologicznych,
 • wygodne i bezpieczne sterowanie procesem,
 • analiza procesu w oparciu o archiwizowane pomiary za pomocą wykresów i zestawień,
 • alarmowanie na bieżąco o zaistniałych nieprawidłowościach jak i przegląd stanów historycznych,
 • zbieranie pomiarów z szerokiej gamy czujników i sterowników z wykorzystaniem różnych protokołów komunikacyjnych,
 • praca w sieci wielu stanowisk wizualizacji powiązanych ze sobą,
 • dostęp do systemu wizualizacji poprzez Internet,
wizualizacja wizualizacja
wizualizacja wizualizacja
wizualizacja