Linie i pakowarki

MAKSYMALIZUJEMY WYDAJNOŚĆ

ŚWIECE I ZNICZE

 Zajmujemy projektowaniem, produkcją i dostawą kompletnych linii technologicznych do produkcji zniczy, lampionów i świec. Składają się na to zarówno urządzenia produkcyjne jak i maszyny pakujące gotowy wyrób.

LINIE TECHNOLOGICZNE

Oferta nasza w zakresie lini technologicznych obejmuje szeroki przedział urządzeń stosowanych na wszystkich etapach produkcji zniczy

MASZYNY SPECJALISTYCZNE

W procesie produkcyjnym stosowane są różnorodne wysokospecjalizowane urządzenia do wykonywania nietypowych operacji zastępując pracę człowieka i zwielokrotniając wydajność

MASZYNY PAKUJĄCE

Surowcem wejściowym jest rozłożony karton i wyrób który ma zostać zapakowany. Produkt który wyjeżdża z urządzenia jest zapakowany w sposób umożliwiający jego wygodną dystrybucję

Zasób 2
telefon

32 724 55 85

Zasób 1
telefon

602 11 47 28

Zasób 3
e-mail

biuro@elgiro.pl