Maszyny specjalistyczne

ZNICZE I ŚWIECE

Maszyny specjalistyczne

W procesie produkcyjnym stosowane są różnorodne wysokospecjalizowane urządzenia do wykonywania nietypowych operacji zastępując pracę człowieka i zwielokrotniając wydajność. Kilka z takich urządzeń pokazano poniżej.

elgiro_linie_pakowarki-07
Urządzenie do rozbierania form

Wysokospecjalizowane urządzenie mechaniczne o dużej wydajności do obróbki form. Wykonuje operację otwarcia formy zalewowej, wyjęcia z niej świecy oraz zamknięcia formy. Stosowane w ciągu technologicznym linii produkcyjnej, pracuje w cyklu ciągłym.

Urządzenie do wygrzewania gorącym powietrzem

Pracuje w obiegu zamkniętym, pozwala na nagrzewanie, wygrzewanie elementów w ciągu gorącego powietrza. Grzanie elektryczne. Urządzenie przelotowe, umożliwia zastosowanie w ciągu linii technologicznej.

elgiro_linie_pakowarki-06
Urządzenie do otwierania form

Stosowane w ciągu linii technologicznej do zalewania form. Służy do otwierania form po ich zalaniu parafiną. Praca w cyklu ciągłym zapewnia dużą wydajność urządzenia.

Urządzenie do zamykania form

Stosowane w tym samym ciągu linii technologicznej do zalewania form. Zamyka formy po ich zalaniu i wyjęciu świecy.

elgiro_linie_pakowarki-05
Urządzenie do obcinania knota

Służy do obcinania knota w przejeżdżających zniczach, olejakach lub innych naczyniach. Montowane na przenośniku transportowym. Głowica obcinająca osadzona na pionowej kolumnie z możliwością regulacji wysokości, co umożliwia dostosowanie jej do zniczy o różnej wysokości przy pomocy ręcznego pokrętła. Posiada urządzenie do odciągania obciętych końcówek knotów. Wyposażone we własną szafkę zasilająco-sterującą oraz przyciski sterujące.

MASZ PYTANIE?

Skontaktuj się z nami

Zasób 2
telefon

32 724 55 85

Zasób 1
telefon

602 11 47 28

Zasób 3
e-mail

biuro@elgiro.pl